Każdy sprzedany bon lub karnet zostaje automatycznie dodany do listy sprzedanych, dostępnej w ustawieniach dodatku. Możesz wyświetlać na niej bony i karnety według określonego statusu (wszystkie, aktywne, wykorzystane, przeterminowane) oraz daty sprzedaży. Możesz również zapisać listę do pliku Excel. 


Wskazówka: Lista bonów i karnetów używanych przez konkretnego klienta znajduje się na jego karcie klienta, w zakładce Bony i Karnety


Aby wyświetlić listę sprzedanych bonów lub karnetów:

 1. Zaloguj się jako administrator lub recepcjonista
 2. Przejdź do działu ustawienia
 3. Kliknij Bony i Karnety
 4. W menu po lewej stronie, kliknij przycisk Sprzedane bony / karnety:


  Wskazówka:
  Aby wyświetlić listę sprzedanych bonów na usługi, najpierw kliknij zakładkę Bony na usługi
  Aby wyświetlić listę sprzedanych karnetów, najpierw kliknij zakładkę Karnety:


 5. Kliknij w zakładkę Sprzedane bony/Sprzedane karnety. Na liście pokazane są bony lub karnety, które zostały sprzedane w wybranym okresie:

  • Aby zmienić okres, kliknij pole daty u góry strony:

  • Aby wyświetlić bony lub karnety według określonego statusu, kliknij rozwijalne menu wszystkie, a następnie wybierz odpowiednią opcję:


  • Aby odszukać konkretny bon (karnet), wpisz jego numer w pole wyszukiwarki:

  • Aby zapisać listę bonów/karnetów do pliku, kliknij przycisk pobierz arkusz excel po prawej stronie:

  • Aby wyświetlić szczegóły bonu lub karnetu, kliknij jego nazwę w kolumnie nazwa:


  Wskazówka: możesz również wyświetlić listę bonów lub karnetów utworzonych na podstawie konkretnego szablonu, klikając jego nazwę na liście szablonów w ustawieniach dodatku > Więcej na ten temat