Po wprowadzeniu sprzedaży bonu albo karnetu do Versum, do jego nabywcy wysłana zostanie automatycznie wiadomość z danymi bonu (karnetu) oraz nim samym w formie załącznika (w przypadku wiadomości email). 


Domyślnie wysyłana jest wiadomość email. Możesz edytować jej treść oraz zmienić opcje wysyłki (preferowany typ wiadomości). Możesz również w dowolnym momencie wyłączyć tę wiadomość. 


Aby zmienić ustawienia wiadomości z potwierdzeniem zakupu:

 1. Zaloguj się jako administrator lub recepcjonista
 2. Przejdź do działu ustawienia
 3. Kliknij Bony i Karnety
 4. W menu po lewej stronie kliknij opcję Komunikacja:


 5. Kliknij przycisk edytuj ustawienia w prawym górnym rogu
 6. W polu 1. Status wysyłki, określ czy wiadomość ma być wysyłana, czy nie (aktywna wysyłka oznacza, że wiadomość będzie wysyłana)
 7. W polu 2. Wyślij jako, określ preferowany typ wiadomości:
  • email - wysłana zostanie wyłącznie wiadomość email
  • preferuj wiadomość email - jeśli w karcie klienta podano prawidłowy adres email, wiadomość zostanie wysłana jako email. W przeciwnym wypadku zostanie wysłany SMS.
 8. W polu Treść wiadomości możesz zmodyfikować jej treść > Więcej na temat edycji wiadomości email
 9. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych zmian, kliknij przycisk zapisz ustawienia u dołu strony.