Finalizacja wizyt z użyciem bonów jest bardzo podobna do finalizacji z użyciem pozostałych form płatności. Różnica polega na tym, że po wybraniu bonu jako formy płatności, należy wpisać jego numer, lub wybrać go z listy bonów należących do klienta. W momencie finalizacji wizyty Versum automatycznie zaktualizuje kwotę pozostałą do wykorzystania (saldo bonu).

Wskazówka: Jeśli saldo spadnie do zera, status bonu zmieni się na wykorzystany. Nie ma możliwości doładowania wykorzystanego bonu w celu dalszego korzystania.


Aby zapłacić za wizytę bonem:


  1. Kliknij wizytę, którą zamierzasz sfinalizować, a następnie kliknij przycisk finalizuj wizytę > Więcej na temat finalizacji wizyt

    Wskazówka: Jeśli klient ma jakieś bony, w oknie finalizacji wizyty obok jego nazwiska pojawi się niebieska ikonka z symbolem bonu. Po najechaniu na nią kursorem, wyświetlona zostanie liczba bonów klienta:


  2. W polu Płatność, kliknij rozwijalne menu, a następnie jako formę płatności wybierz bon:

  3. Wpisz numer bonu klienta w polu, które pojawi się po prawej stronie:

    Wskazówka: możesz również kliknąć przycisk przeglądaj (widoczny powyżej), aby wyświetlić listę bonów należących do klienta. Następnie kliknij przycisk użyj, aby wybrać bon, którym klient chce zapłacić:

    Uwaga: Jeśli prowadzisz sprzedaż zarówno bonów SPV jak i MPV, pamiętaj, że do bony SPV mogą być wykorzystane wyłącznie na usługi, dla których obowiązuje stawka VAT określona podczas tworzenia szablonu. Finalizacja wizyty z usługami, dla których obowiązuje wyższa stawka VAT nie będzie możliwa.

  4. Po wpisaniu numeru bonu lub wybraniu go z listy, oraz uzupełnieniu pozostałych danych w formularzu finalizacji, kliknij przycisk finalizuj wizytę.