Korzystając z Versum, możesz dokładnie określić jak dany klient trafił do Twojej firmy. Oprócz domyślnych źródeł dotarcia, możesz również dodawać własne.


Wskazówka: Aby uzyskać informacje na temat ilości klientów pozyskanych z danego źródła oraz wygenerowanych przez nich średniego i łącznego obrotu, skorzystaj z raportu pochodzenia klientów. > Więcej na ten temat

Możesz również skorzystać z filtra pochodzenie klienta, aby wyszukać klientów pozyskanych z określonego źródła. > Więcej na temat kryteriów wyszukiwania klientów (filtrów)


Aby dodać własne źródła pochodzenia klientów:

 1. Zaloguj się do Versum jako administrator
 2. Przejdź do działu ustawienia
 3. Kliknij przycisk klienci
 4. Z menu po lewej stronie, wybierz opcję Pochodzenie klientów:

  XKHhTY5Ps3GEIquzUAGIHgIJ4AieyoioTw.png


 5. Kliknij przycisk dodaj nowe źródło, znajdujący się po prawej stronie
 6. Wpisz nazwę źródła pochodzenia, a następnie kliknij przycisk dodaj.

Aby edytować lub usunąć dodane źródło pochodzenia:

 1. Zaloguj się do Versum jako administrator
 2. Przejdź do działu ustawienia
 3. Kliknij przycisk klienci
 4. Z menu po lewej stronie, wybierz opcję Pochodzenie klientów
 5. W zależności od tego co chcesz zrobić, kliknij opcję usuń lub edytuj obok nazwy źródła pochodzenia:

  Q7ghCo1Iir4Ma75P9VnxVUSnYREuEK2mqQ.png

  Jeśli edytujesz źródło pochodzenia, po kliknięciu w opcję edytuj, wpisz nową nazwę, a następnie kliknij przycisk zapisz zmiany


Zobacz również:

Raport "Pochodzenie klientów"