Dzięki funkcji automatycznego numerowania kart klientów nie musisz wpisywać ręcznie numerów kart nowych klientów - zostaną one uzupełnione automatycznie. Funkcja ta jest domyślnie wyłączona, aby z niej skorzystać trzeba ją włączyć.


Wskazówka: Jeśli wcześniej wprowadzone zostały ręcznie numery kart klientów, Versum automatycznie poda numer ostatniej karty i rozpocznie numerowanie kart od kolejnego numeru.


Aby włączyć automatyczną numerację kart klientów:

 1. Zaloguj się do Versum jako administrator
 2. Przejdź do działu ustawienia
 3. Kliknij przycisk klienci:

  YV29tJldnylUkhZ2GbLzCNkCh1Kdbga0EA.png

 4. W menu po lewej stronie kliknij opcję Numeracja kart:

  3h6NkMeN807HKNUGdO9jDhP3a7InBLQJGQ.png


 5. Zaznacz opcję włącz automatyczną numerację kart:

  _Xa3J7E26kjxg2Cmrv7sQX7--Vjbq-qbpQ.png


 6. Upewnij się, że w polu ostatnio użyty numer karty została podana prawidłowa wartość (Versum automatycznie poda ostatnio użyty numer karty), lub wpisz własną wartość, od której powinno rozpocząć się numerowanie. 

 7. Kliknij przycisk zapisz.


Po uruchomieniu funkcji, w trakcie dodawania klienta w polu Numer karty pojawi się informacja, że zostanie on przypisany automatycznie (po zapisaniu klienta):

VN9tRqQhEoMZOEGbltpRkBUCYZH1a6zNhQ.png

W razie potrzeby, możesz również wpisać numer ręcznie, klikając opcję Przypisz ręcznie.