Versum pozwala na ustalenie stawek prowizji dla pracownika na usługach, produktach i bonach. Możesz również zdefiniować stawki prowizji dla konkretnych usług, produktów oraz kategorii usług. Na podstawie ustalonych stawek prowizji, w trakcie finalizacji wizyt oraz dodawania sprzedaży produktów oraz bonów, Versum automatycznie oblicza prowizje pracowników i zestawia je w formie raportu. Raport prowizji możesz sporządzić za dowolny okres oraz zapisać go do pliku Excel. 


Aby wygenerować raport prowizji pracowników:

  1. Kliknij przycisk statystyki w głównym menu
  2. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Prowizje pracowników:


  3. Wyświetlony zostanie raport za dzień bieżący. Aby zmienić okres za jaki ma być sporządzony raport kliknij pole kalendarza u góry strony:

    Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat prowizji pracownika, wraz z listą transakcji, kliknij przycisk szczegóły pod jego nazwiskiem:

    Możesz również zapisać raport do pliku Excel. Aby to zrobić, kliknij przycisk pobierz raport excel w prawym górnym rogu: