Versum umożliwia sprawdzenie ilości klientów pozyskanych z danego źródła oraz wygenerowanych przez nich obrotów. Dzięki temu dowiesz się jakie formy pozyskiwania klientów są najbardziej skuteczne i dochodowe. 


Wskazówka: Oprócz domyślnych źródeł pochodzenia klientów, możesz również dodawać własne. > Więcej na ten temat


Raport pochodzenia klientów zawiera informacje o tym, ilu nowych klientów pozyskano z danego źródła w wybranym okresie, co pozwala na przykład sprawdzić efekty prowadzonej kampanii reklamowej. Raport uwzględnia tylko klientów dodanych w danym okresie, którym przypisane zostało konkretne źródło pochodzenia. 


Aby wygenerować raport pochodzenia klientów:

 1. Przejdź do działu statystyki
 2. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Pochodzenie klientów: 3. Aby zmienić zakres dat, dla którego chcesz sprawdzić źródła pozyskania klientów, kliknij pole kalendarza u góry strony, a następnie wybierz odpowiedni okres:


 4. W raporcie prezentowane są następujące dane:

  Pochodzenie klientów: Standardowe bądź własne źródło pochodzenia klientów (np. polecenie innego klienta, portal Moment.pl, określona kampania reklamowa)
  Ilość klientów: Łączna ilość nowych klientów pochodzących z danego źródła
  Klienci, którzy odwiedzili salon: Nowi klienci z danego źródła, którzy mają przynajmniej jedną sfinalizowaną wizytę
  Łączny obrót: Obrót wygenerowany przez klientów pochodzących z danego źródła
  Średni obrót na klienta: Obrót przypadający na klienta z określonego źródła (pod uwagę brani są klienci, którzy odwiedzili salon)
  Łącznie: sumaryczne podsumowanie poszczególnych kolumn dla wszystkich źródeł klientów (np. łączna ilość klientów pozyskanych w danym okresie, niezależnie od źródła, suma przychodów itd).

 5. Aby zapisać raport do pliku Excel, kliknij przycisk pobierz raport Excel w prawym górnym rogu.