Versum automatycznie zapisuje wszystkie sprzedaże wprowadzone podczas finalizacji wizyty oraz bezpośrednio w magazynie, tworząc historię sprzedaży. Listę transakcji możesz sprawdzić w każdej chwili w dziale magazyn.


Aby sprawdzić historię sprzedaży:

  1. Kliknij magazyn w głównym menu po lewej stronie
  2. Przejdź do zakładki Sprzedaż:


  3. Z menu po lewej stronie wybierz opcję historia sprzedaży: