W trakcie przypisywania do usługi kilku zasobów, które mogą być używane zamiennie (zasoby takie połączone są "lub" > Więcej na temat powiązań między zasobami), możesz nadać każdemu z nich jeden z pięciu dostępnych poziomów priorytetów. Przypisany priorytet określi kolejność automatycznej rezerwacji zasobu podczas dodawania wizyty, zarówno bezpośrednio w kalendarzu Versum jak i za pośrednictwem panelu rezerwacji online. Jeśli do usługi przypisanych zostanie kilka zasobów o równorzędnym priorytecie, wybór zasobu odbędzie się drogą losową. Domyślnie każdy zasób przypisany do usługi ma priorytet normalny.


Nadawanie zasobom priorytetów nie jest konieczne, ale znajduje zastosowanie w sytuacji, w której do wykonania danej usługi może być wykorzystany dowolny z kilku zasobów (np. gabinet 1, gabinet 2, gabinet 3), ale chcemy, aby któryś z nich używany był w pierwszej kolejności. Nadając takiemu zasobowi wyższy priorytet mamy pewność, że będzie on rezerwowany częściej niż pozostałe, ale możliwe będzie umówienie kolejnych wizyt w czasie, kiedy będzie on zarezerwowany.


Aby zmienić priorytet użycia zasobu, kliknij ikonkę edycji .


Priorytety zasobów można określić w trakcie: