Jeśli Twój salon lub gabinet przyjmuje napiwki od klientów, Versum pozwala na ich uwzględnienie podczas finalizacji wizyty lub dodawania sprzedaży w magazynie. Napiwki zostaną również uwzględnione w raportach, takich jak raport napiwki czy raport stanu kasy.


Domyślnie funkcja napiwków jest wyłączona. Aby z niej skorzystać, należy ją włączyć.


Aby włączyć funkcję napiwki:


  1. Kliknij opcję ustawienia w menu po lewej stronie
  2. Kliknij przycisk płatności:
  3. W menu po lewej stronie, kliknij opcję napiwki:


  4. Zaznacz pole salon przyjmuje napiwki od klientów:


  5. Kliknij przycisk zapisz ustawienia.