Na podstawie napiwków dodawanych w trakcie finalizacji wizyt oraz wprowadzania sprzedaży w magazynie, Versum automatycznie tworzy statystyki napiwków. Informacje te zaprezentowane są w formie tabeli, w której znajduje się lista pracowników oraz ich napiwków, w podziale na poszczególne metody płatności oraz sumarycznie.


Aby wygenerować raport napiwki:

  1. Przejdź do działu statystyki
  2. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Napiwki:


  3. Wyświetlona zostanie tabela zawierająca informacje o ilości oraz wysokości napiwków, jakie otrzymali poszczególni pracownicy. Domyślnie raport wygenerowany zostanie za bieżący dzień. Aby zmienić okres za jaki ma być sporządzony raport, kliknij pole kalendarza u góry strony:


    Aby zapisać raport do pliku, kliknij przycisk pobierz raport excel w prawym górnym rogu.