Jeśli klient umawia się na wizytę przez internet, korzystając z panelu rezerwacji online, otrzymuje automatyczną wiadomość z potwierdzeniem dokonania rezerwacji. Dzięki temu ma pewność, że wizyta została dodana oraz może sprawdzić jej szczegóły. Jeśli następnie zmieni własnoręcznie szczegóły wizyty lub ją odwoła, również otrzyma stosowne potwierdzenie. 


Możesz zmienić treść poszczególnych wiadomości, tak aby dostosować je do potrzeb swojego salonu oraz preferowanego stylu komunikacji z klientami.


Wskazówka: Poniższa instrukcja dotyczy wiadomości wysyłanych automatycznie w przypadku gdy klient umawia się samodzielnie na wizytę korzystając z rezerwacji online. Jeśli wizyta zostanie dodana, zmieniona lub odwołana przez pracownika w kalendarzu Versum, wysyłane są inne wiadomości, które możesz skonfigurować w dziale Ustawienia > Komunikacja z klientem, w sekcji Rezerwacje.


Aby zmienić treść automatycznych powiadomień w rezerwacji online:


 1. Zaloguj się jako administrator
 2. Przejdź do działu ustawienia
 3. Kliknij przycisk rezerwacja online 
 4. W menu po lewej stronie, kliknij zakładkę Powiadomienia:


 5. W zależności od tego, czy chcesz edytować potwierdzenie czy odwołanie rezerwacji, wybierz odpowiednią opcję:
 6. Kliknij przycisk edytuj w prawym górnym rogu, powyżej ramki z wiadomością
 7. Wprowadź wymagane zmiany w treści wiadomości

  Wskazówka: Możesz edytować część wiadomości przeznaczoną dla klienta. Szczegóły wizyty generowane są automatycznie i nie podlegają edycji.

 8. Aby zobaczyć jak wiadomość będzie wyglądać po wysłaniu, kliknij przycisk podgląd pod formularzem edycji
 9. Aby usunąć zmiany i zastosować pierwotną treść wiadomości, kliknij odnośnik przywróć domyślną treść, znajdujący się po prawej stronie, pod formularzem edycji
 10. Kiedy wiadomość będzie gotowa, kliknij przycisk zapisz u dołu strony.