Finalizacja wizyt z użyciem karnetów jest bardzo podobna do finalizacji z użyciem pozostałych form płatności, zwłaszcza bonów. Różnica polega na tym, że po wybraniu karnetu jako formy płatności, należy wpisać jego numer lub wybrać go z listy karnetów należących do klienta. W momencie finalizacji wizyty Versum automatycznie zaktualizuje liczbę usług jaka pozostała do wykorzystania.

Wskazówka: Jeśli liczba usług spadnie do zera, status karnetu zmieni się na wykorzystany. Nie ma możliwości doładowania wykorzystanego karnetu w celu dalszego korzystania.


Aby zapłacić za wizytę karnetem:


  1. Kliknij wizytę, którą zamierzasz sfinalizować, a następnie kliknij przycisk finalizuj wizytę > Więcej na temat finalizacji wizyt

    Wskazówka: Jeśli klient ma jakieś karnety, w oknie finalizacji wizyty obok jego nazwiska pojawi się niebieska ikonka z symbolem karnetu. Po najechaniu na nią kursorem, wyświetlona zostanie liczba karnetów klienta:

  2. W polu Zapłacono, kliknij rozwijalne menu, a następnie jako formę płatności wybierz seria/karnet:

  3. Wpisz numer karnetu klienta w polu, które pojawi się po prawej stronie:

    Wskazówka: możesz również kliknąć przycisk przeglądaj (widoczny powyżej), aby wyświetlić listę karnetów należących do klienta. Następnie kliknij przycisk użyj, aby wybrać karnet, którym klient chce zapłacić:


  4. Po wpisaniu numeru karnetu lub wybraniu go z listy oraz uzupełnieniu pozostałych danych w formularzu finalizacji, kliknij przycisk finalizuj wizytę.