Raport ten dostarcza informacji na temat tego ile karnetów zostało sprzedanych w danym okresie, ile z nich zostało wykorzystanych przy płatności za wizytę i ile zostało zużytych w całości, a ile utraciło ważność. Dodatkowo raport zawiera listę sprzedanych karnetów na usługi. 


Wskazówka: Raport ten dostępny jest wyłącznie, jeśli uruchomiony został dodatek Bony i Karnety > Więcej na temat dodatku


Aby wygenerować raport "Karnety":

 

  1. Zaloguj się jako administrator lub recepcjonista (recepcjonista posiada wgląd wyłącznie do danych z bieżącego dnia)
  2. Przejdź do działu statystyki
  3. W menu po lewej stronie kliknij opcję Karnety:

    Wskazówka: Opcja ta widoczna będzie wyłącznie, jeśli uruchomiony został dodatek Bony i Karnety (możesz go włączyć w dziale Dodatki)


  4. Domyślnie raport sporządzany jest za ostatni rok, licząc od daty bieżącej. Aby zmienić okres, jaki brany jest pod uwagę, kliknij pole daty u góry strony i wybierz zakres dat:


Dane zawarte w raporcie

Dane w raporcie "Karnety" podzielone zostały na dwie zakładki: podsumowanie oraz sprzedane karnety.

 

Zakładka "podsumowanie"

 

W zakładce podsumowanie znajdziesz dwie tabele: górna zawiera informacje w podziale na status karnetów, dolna w podziale na szablony karnetów.

 

Dane w podziale na status karnetów


Górna tabela zawarta w zakładce podsumowanie zawiera następujące dane:

  • sprzedane karnety - liczba sprzedanych w podanym okresie karnetów i wygenerowanych przychodów
  • wykorzystane karnety - dane dotyczące sprzedanych w podanym okresie karnetów, dla których liczba powtórzeń spadła do 0
  • karnety w obiegu - dane karnetów, które zostały zakupione w wybranym okresie, a następnie wykorzystane do płatności za wizytę, ale nie zużyte w całości
  • przeterminowane karnety - karnety, które w wybranym okresie zostały zakupione, a następnie utraciły swoją ważność


Dane w podziale na szablony karnetów - tabela "Szczegóły karnetów"


Druga tabela obecna w zakładce podsumowanie przedstawia dane karnetów w podziale na szablony, według których zostały wygenerowane. Dzięki temu sprawdzisz, który rodzaj karnetów cieszy się największą popularnością, generuje najwyższe obroty oraz ile powtórzeń usług jest wykorzystywanych. Dane te pomogą Ci określić, sprzedaż jakiego rodzaju karnetów jest najbardziej opłacalna.


Zakładka "sprzedane karnety"


Zakładka sprzedane karnety zawiera listę karnetów sprzedanych klientom w wybranym okresie. Domyślnie lista sporządzana jest na rok wstecz od dnia bieżącego, możesz jednak dowolnie zmieniać ten okres klikając pole daty u góry strony:

Aby wyszukać konkretny karnet, wpisz jego numer w pole wyszukiwarki wpisz numer bonu/karnetu:


Możesz również wyświetlać karnety według określonego statusu, klikając rozwijalne menu wszystkie, a następnie wybierając odpowiednią opcję: