Każdy usługodawca ma obowiązek zawrzeć umowę powierzenia danych z każdą firmą, której przekazuje dane, dla których jest administratorem, w tym dane klientów i samych pracowników. Umowa określa między innymi zakres danych, jakie są powierzane oraz cel, w jakim mogą być one przetwarzane przez dany podmiot.


Uwaga: Umowę tę może zawrzeć tylko osoba upoważniona do zawierania umów powierzenia danych. Można ją zaakceptować po zamówieniu systemu Versum.


Aby zaakceptować umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych:


  1. Zaloguj się jako administrator 
  2. Przejdź do działu ustawienia
  3. Kliknij przycisk faktury i abonament:
  4. W menu po lewej stronie, kliknij opcję Umowa powierzenia danych:
  5. Zapoznaj się z umową
  6. Zaznacz opcję “Akceptuję treść umowy. Jednocześnie oświadczam, że jestem osobą uprawnioną do akceptacji umowy powierzenia danych.”, znajdującą się pod treścią umowy:
  7. Kliknij przycisk zaakceptuj umowę.