Korzystając z Versum możesz edytować zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pamiętaj, że w przypadku zmiany merytorycznej treści zgody, konieczne jest uzyskanie nowej zgody klienta. 


Aby to zrobić:

  1. Zaloguj się jako administrator
  2. Przejdź do działu ustawienia
  3. Kliknij przycisk dane salonu
  4. W menu po lewej stronie, kliknij opcję Zgody:
  5. Kliknij opcję pokaż obok wybranej zgody:
  6. Kliknij przycisk edytuj w prawym górnym rogu strony
  7. Wprowadź wymagane zmiany
  8. Kliknij przycisk zapisz zmiany.