Korzystając z Versum możesz edytować zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pamiętaj, że w przypadku zmiany merytorycznej treści zgody, konieczne jest uzyskanie nowej zgody klienta. 


Aby to zrobić:

  1. Zaloguj się jako administrator
  2. Przejdź do działu ustawienia
  3. Kliknij przycisk dane salonu
  4. W menu po lewej stronie, kliknij opcję Zgody RODO:


  5. Kliknij opcję edytuj obok wybranej zgody:

  6. Wprowadź wymagane zmiany
  7. Kliknij przycisk zapisz zmiany.