Oprócz domyślnych zgód na przetwarzanie danych, możesz również dodawać własne, np. na potrzeby organizowanych konkursów.


Aby dodać własną zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

 1. Zaloguj się jako administrator
 2. Przejdź do działu ustawienia
 3. Kliknij przycisk dane salonu
 4. W menu po lewej stronie, kliknij opcję Zgody:
 5. W prawym górnym rogu, kliknij przycisk dodaj zgodę:
 6. Wstaw treść zgody w punkcie 1
 7. W punkcie 2 określ czy zgoda ma być wymagana (wtedy, klient będzie musiał zaakceptować zgodę przed dodaniem go do bazy).
 8. W punktach 3 i 4 określ widoczność zgody:
  Aby zgoda była widoczna dla pracowników podczas dodawania klienta, zaznacz punkt 3.
  Aby zgoda widoczna była dla klientów w panelu rezerwacji online oraz portalu Moment.pl, zaznacz punkt 4. W takim przypadku klient będzie musiał zaakceptować zgodę przed umówieniem się na pierwszą wizytę.
 9. Kliknij przycisk dodaj, aby utworzyć nową zgodę.