W każdym momencie możesz sprawdzić na karcie klienta jakie wyraził zgody oraz jakiego typu wiadomości (email, sms) otrzymuje.


Aby to zrobić:


  1. Przejdź do działu klienci
  2. Znajdź klienta, którego dane chcesz zmienić (możesz skorzystać z wyszukiwarki po lewej stronie)
  3. Kliknij imię i nazwisko klienta:


  4. W menu po lewej stronie kliknij zakładkę komunikacja:


  5. Wyświetlone zostaną dane kontaktowe, typy otrzymywanych wiadomości wraz z kanałami komunikacyjnymi (email, SMS), oraz lista zgód, jakie zaakceptował klient.