W każdym momencie możesz sprawdzić na karcie klienta jakie wyraził zgody oraz jakiego typu wiadomości (email, SMS) otrzymuje.


Aby to zrobić:

 1. Przejdź do działu klienci
 2. Znajdź klienta, którego dane chcesz zmienić (możesz skorzystać z wyszukiwarki po lewej stronie)
 3. Kliknij imię i nazwisko klienta:


 4. W menu po lewej stronie kliknij zakładkę komunikacja:


 5. Wyświetlone zostaną dane kontaktowe, typy otrzymywanych wiadomości wraz z kanałami komunikacyjnymi (email, SMS), oraz lista zgód, jakie zaakceptował klient.

  Uwaga: Jedynym typem wiadomości, który uwzględnia udzielenie zgody w celu przesyłania wiadomości handlowych jest wiadomość masowa. Wysyłając wiadomość masową możesz każdorazowo określić, czy zawiera ona treści handlowe i jako taka wymaga zaakceptowania przez odbiorców zgody handlowej.
  > Więcej na temat wysyłki masowej wiadomości SMS
  > Więcej na temat wysyłki masowej wiadomości email