Jeśli masz już zgody klientów zebrane poza Versum, możesz w łatwy sposób określić w systemie które z nich zostały zaakceptowane - wystarczy, że w dziale klienci zaznaczysz klientów, którzy zaakceptowali daną zgodę, a następnie zbiorowo określisz dla nich akceptację danej zgody. Możesz zaznaczyć kilku klientów, określoną grupę, lub wszystkich klientów jednocześnie. W analogiczny sposób możesz również cofnąć wyrażoną wcześniej akceptację.


Aby określić stan zgód dla wielu klientów jednocześnie:


  1. Zaloguj się jako administrator lub recepcjonista
  2. Przejdź do działu klienci
  3. Zaznacz klientów, dla których chcesz ustalić stan zgód. Możesz to zrobić wybierając daną grupę z menu po lewej stronie, korzystając z filtrów, lub zaznaczając poszczególnych klientów na liście. Możesz również zaznaczyć wszystkich klientów, poprzez kliknięcie na pole wyboru zaznacz wszystkich nad listą klientów:


  4. W prawym górnym rogu kliknij przycisk operacje, a następnie wybierz opcję ustal stan zgód:


  5. Z rozwijalnego menu Zgoda wybierz zgodę, dla której stan chcesz ustalić, a następnie operację, jaką chcesz wykonać: Zaakceptuj lub Nie akceptuj lub cofnij akceptację:


  6. Kliknij przycisk ustal stan zgód.