Korzystając z kryteriów wyszukiwania (filtrów) dostępnych w Versum, możesz łatwo wyszukać klientów, którzy zaakceptowali daną zgodę, a następnie wysłać im wiadomość SMS lub email.


Aby wysłać wiadomość do wszystkich klientów, którzy wyrazili daną zgodę:


 1. Zaloguj się jako administrator lub recepcjonista
 2. Przejdź do działu klienci
 3. W menu Wybierz kryteria po lewej stronie, kliknij przycisk + więcej, aby wyświetlić listę filtrów:


 4. Z listy filtrów, wybierz opcję zgody
 5. Upewnij się, że w rozwijalnym menu wybrana została opcja wyrazili:


 6. Z rozwijalnego menu poniżej wybierz zgodę
 7. Kliknij przycisk zastosuj
 8. Zaznacz pole wyboru zaznacz wszystkich:


 9. Kliknij przycisk operacje w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję wyślij wiadomość:


 10. W polu 1. Rodzaj, wybierz typ wiadomości jaki chcesz wysłać (SMS lub email), a następnie postępuj wg instrukcji znajdujących się w jednym z poniższych artykułów:
  • Wysyłanie masowej wiadomości SMS
  • Wysyłanie masowej wiadomości email