Raport pracowników zawiera informacje na temat czasu trwania wizyt oraz liczby wizyt dla każdego pracownika w wybranym okresie czasu.


Aby wygenerować raport pracowników:

  1. Przejdź do działu statystyki:


  2. Kliknij przycisk Pracownicy w menu po lewej stronie:


  3. Wyświetlony zostanie raport za dzień bieżący. Aby zmienić okres za jaki ma być sporządzony raport kliknij pole kalendarza u góry strony:


  4. Wyświetlona zostanie tabela zawierająca dane na temat czasu trwania wizyt oraz liczby wizyt dla każdego pracownika. Możesz również przejść do zakładki Wykres, aby sprawdzić całkowity czas wizyt przypadający na każdego pracownika: