Raport finansowy umożliwia stałą kontrolę finansów i dostarcza informacji na temat sytuacji finansowej w wybranym okresie. Możesz go używać do sprawdzania sprzedaży usług, produktów, bonów, stanu kasy, metody płatności, statystyk pracowników, historii transakcji oraz innych danych finansowych.


Wszystkie dane mogą zostać zapisane do pliku Excel w celu dalszego przetwarzania lub archiwizacji. Arkusz Excel będzie zawierał więcej informacji niż jest wyświetlone na stronie.


Aby wygenerować raport finansowy:

  1. Przejdź do działu statystyki:


  2. Raport finansowy jest pierwszym raportem na liście, zatem wyświetli się od razu po przejściu do działu statystyki. Wyświetlony zostanie raport za dzień bieżący. Aby zmienić okres za jaki ma być sporządzony raport kliknij pole kalendarza u góry strony:


  3. Możliwe będzie wybranie jednego z dostępnych okresów czasu (dziś, wczoraj, ostatnie 7 dni, itd.) lub ustawienie własnego zakresu czasowego wybierając datę początkową i końcową: