Aktywowanie przedpłat w systemie Versum pozwoli Ci na sprawne wprowadzanie do systemu informacji o pobranych od klientów przedpłatach. Informacja będzie widoczna na karcie wizyty oraz karcie klienta. Wpływy z pobranych zaliczek będą również uwzględnione w raportach finansowych.


Aby aktywować przedpłaty:

 1. Zaloguj się jako administrator 

 2. Przejdź do działu ustawienia

 3. Kliknij przycisk przedpłaty:

 4. Kliknij przycisk włącz przedpłaty znajdujący się w prawym górnym rogu:

 5. Następnie skonfiguruj ustawienia:
  • Domyślna wartość przedpłaty dla usługi - ustaw jaka ma być domyślna wartość przedpłat dla usług w Twoim salonie. Możesz wybrać wartość w procentach lub kwotę pieniężną. W edycji usług będziesz mieć możliwość ustawienia wyjątków dla poszczególnych usług.
  • Minimalna wartość przedpłaty - zdecyduj, czy chcesz, aby obowiązywała minimalna wartość przedpłaty dla usług oraz jaka ma być jej wysokość.
  • Zaokrąglaj kwoty przedpłat w dół do pełnej wartości - zdecyduj, czy kwoty przedpłat mają być zaokrąglane w dół do pełnej wartości. Ta funkcja może być szczególnie przydatna jeśli wybierzesz domyślną wartość przedpłaty w procentach.

 6. Kliknij przycisk zapisz zmiany.


Zobacz również:

> Jak ustawić wartość przedpłaty dla nowej usługi lub edytować istniejącą

> Grupowa zmiana wartości przedpłat