Aktywowanie przedpłat w systemie Versum pozwoli Ci na sprawne wprowadzanie do systemu informacji o pobranych od klientów przedpłatach. Informacja będzie widoczna na karcie wizyty oraz na saldzie klienta. Wpływy z pobranych przedpłat będą również uwzględnione w raportach finansowych. Jeśli dodatkowo włączysz system płatności online Moment Pay, będziesz mieć możliwość pobrania kwoty przedpłaty za pomocą BLIKA lub wysłania do klienta linku z prośbą o płatność szybkim przelewem. Jeśli Twój salon ma aktywną wizytówkę na portalu Moment.pl, konieczność opłacenia przedpłaty pojawi się także w procesie rezerwacji wizyty, gdzie klienci będą mieli do wyboru również płatność kartą. 


Aby aktywować przedpłaty:

 1. Zaloguj się jako administrator 

 2. Przejdź do działu ustawienia

 3. Kliknij przycisk płatności:

 4. Z menu po lewej stronie wybierz Przedpłaty

 5. Kliknij przycisk włącz przedpłaty znajdujący się w prawym górnym rogu:

 6. W punkcie 2. Usługi objęte przedpłatą kliknij rozwijalne menu i wybierz, czy przedpłaty mają być aktywne dla wszystkich usług z Twojej oferty czy tylko dla wybranych

  Wskazówka: Jeśli wybierzesz opcję, aby przedpłata była wymagana tylko dla wybranych usług, ustaw wartość przedpłat dla poszczególnych usług w formularzu dodawania/edycji usługi. Dla pozostałych usług przedpłata nie będzie wymagana. > Dowiedz się jak ustawić wartość przedpłat dla poszczególnych usług

 7. Jeśli wybierzesz opcję wszystkie, w punkcie 3. Domyślna wartość przedpłaty dla usługi wpisz jaka ma być wymagana wartość przedpłaty dla wszystkich usług z Twojej oferty. Możesz wybrać wartość procentową lub kwotę pieniężną:Wskazówka: Możesz również dodawać wyjątki dla niektórych usług zmieniając wartość przedpłaty w formularzu edycji danej usługi.

 8. Opcjonalnie ustaw minimalną wartość przedpłaty - ta opcja może być szczególnie przydatna jeśli w punkcie drugim wybierzesz wartość procentową. Na przykład jeśli ustawisz wartość przedpłaty jako 10%, a minimalna kwota przedpłaty będzie wynosiła 10 zł, to gdy usługa będzie kosztowała 50 zł, zostanie naliczone 10 zł przedpłaty. Wymagana przedpłata nie będzie jednak nigdy wyższa niż cena usługi - gdy usługa będzie kosztowała 5 zł, zostanie naliczone 100% ceny, czyli 5 zł

 9. W sekcji Powiadomienia wpisz adres email do wysyłki powiadomień. Jeśli nie chcesz otrzymywać powiadomień o nieopłaconych przedpłatach, odznacz pole wyboru Wysyłaj powiadomienia o nieopłaconej przedpłacie

 10. Jeśli chcesz skorzystać z dodatkowych opcji ustawień przedpłat kliknij Pokaż w sekcji Zaawansowane. Dostępne opcje to wymaganie przedpłat w konkretne dni lub tylko od nowych klientów, zaokrąglanie kwot przedpłat w dół do pełnej wartości oraz automatyczne odwoływanie wizyt z nieopłaconą przedpłatą (wraz z określeniem ile godzin po dodaniu przedpłaty wizyta powinna zostać odwołana)

 11. Kliknij przycisk zapisz zmiany.


Zobacz również:

> Czym jest i jak działa Moment Pay

> Jak ustawić wartość przedpłaty dla nowej usługi lub edytować istniejącą

> Grupowa zmiana wartości przedpłat