Versum daje możliwość zmiany wartości przedpłat dla wielu usług jednocześnie. 


Aby to zrobić:

  1. Zaloguj się jako administrator

  2. Przejdź do działu usługi

  3. Na liście usług zaznacz te, dla których chcesz zmienić wartość przedpłat:
    Wskazówka: Aby zaznaczyć wszystkie usługi z danej kategorii, wybierz tę kategorię z listy kategorii po lewej stronie, a następnie kliknij pole wyboru obok nagłówka kolumny Nazwa.

  4. Z rozwijalnego menu w prawym górnym rogu wybierz opcję zmień wartość przedpłat:

  5. Wybierz czy chcesz wprowadzić wartość procentową czy kwotę, a następnie określ wysokość przedpłaty:

  6. Kliknij przycisk zmień.


Zobacz również:

> Jak ustawić wartość przedpłaty dla konkretnej usługi