Włączając funkcję przedpłat należy wybrać, czy przedpłaty powinny być wymagane dla wszystkich usług z Twojej oferty czy tylko dla wybranych. Jeśli wybierzesz drugą opcję, kolejnym krokiem będzie określenie wartości przedpłat dla tych usług, za które chcesz przyjmować przedpłaty. Należy to zrobić w formularzu edycji/dodawania usługi.


Jeśli włączysz przedpłaty dla wszystkich usług, przy rezerwacji każdej usługi z Twojej oferty wymagana będzie taka sama kwota/wartość procentowa przedpłaty. Jeśli chcesz, aby dla niektórych usług wymagana była inna kwota, możesz utworzyć wyjątki zarówno podczas dodawania nowej usługi, jak i edycji istniejącej. 


Uwaga: W przypadku usług, dla których podane są widełki cenowe, a ustawiona została wartość procentowa, kwota przedpłaty liczona jest od dolnej granicy widełek. W przypadku wariantów usług, możliwa jest konfiguracja przedpłaty indywidualnie dla każdego wariantu.


Aby ustawić wartość przedpłaty dla nowej usługi:

 1. Zaloguj się jako administrator

 2. Przejdź do działu usługi

 3. Kliknij przycisk dodaj usługę znajdujący się w prawym górnym rogu

 4. Wprowadź potrzebne dane > Dowiedz się więcej na temat dodawania usługi

 5. Rozwiń sekcję Zaawansowane, klikając Pokaż:

 6. W punkcie 15. Przedpłaty, odznacz pole wyboru Stosuj zasady ogólne dla przedpłaty, a następnie wybierz wartość procentową lub kwotę przedpłaty jaką chcesz pobierać dla tej usługi. Jeśli wybierzesz wartość procentową, kwota obliczona dla tej usługi wyświetli się pod polem wyboru:

 7. Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych, kliknij przycisk zapisz usługę.


Aby edytować wartość przedpłaty dla istniejącej usługi:

 1. Zaloguj się jako administrator

 2. Przejdź do sekcji usługi

 3. Kliknij nazwę usługi, którą chcesz edytować

 4. Rozwiń sekcję Zaawansowane, klikając Pokaż:

 5. Wprowadź zmiany w punkcie 15. Przedpłaty, analogicznie jak w przypadku dodawaniu nowej usługi
 6. Po wprowadzeniu zmian, kliknij przycisk zapisz usługę.


Zobacz również:

> Grupowa zmiana wartości przedpłat