Po włączeniu funkcji przedpłat lub systemu do płatności online Moment Pay, na karcie klienta pojawi się dodatkowa zakładka płatności, w której możesz sprawdzić bieżący stan salda danego klienta oraz przejrzeć historię transakcji związanych z przedpłatami oraz płatnościami online. Informacje dostępne w tej zakładce pozwolą Ci śledzić wszelkie zmiany na saldzie płatności klienta. Z tego miejsca możesz również w razie potrzeby zwrócić klientowi wpłacone środki. > Dowiedz się jak zwrócić przedpłatę


Aby wyświetlić saldo płatności klienta:

  1. Przejdź do działu klienci
  2. Kliknij imię i nazwisko klienta, którego saldo chcesz wyświetlić
  3. Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę płatności:
  4. W zakładce Przedpłaty dostępny jest rejestr wszystkich przedpłat wraz ze szczegółami oraz możliwością zwrotu. Jeśli korzystasz z funkcji płatności online, dostępna jest również zakładka Płatności online z rejestrem transakcji online. 
  5. Historia wszystkich operacji dotyczących salda danego klienta (wpłat, wydatków oraz zwrotów) dostępna jest po kliknięciu w link Historia salda: