Po włączeniu funkcji przedpłat, na karcie klienta pojawi się dodatkowa zakładka przedpłaty, zawierająca informacje na temat salda przedpłat danego klienta. Informacje dostępne w tej zakładce pomogą Ci śledzić wszelkie zmiany dotyczące salda przedpłat klienta oraz pozwolą na łatwy dostęp do historii transakcji w przypadku jakichkolwiek wątpliwości ze strony klienta.


Aby wyświetlić saldo przedpłat klienta:

  1. Przejdź do działu klienci
  2. Kliknij imię i nazwisko klienta, którego saldo chcesz wyświetlić
  3. Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę przedpłaty:
  4. Dostępne będą dwie zakładki - Szczegóły przedpłat oraz Historia salda:

    Szczegóły przedpłat - lista usług wymagających przedpłaty zarezerwowanych przez danego klienta. Każda pozycja zawiera informację na temat wizyty, kwoty przedpłaty, stanu (do zapłaty / zapłacona / zwrócono), metody płatności oraz daty utworzenia.
    Historia salda - historia zmian salda klienta, zawierająca informację na temat wszystkich operacji wraz z kwotą, datą oraz saldem po transakcji.