Raport przedpłat dostarcza informacji na temat kwot przedpłat pobranych od klientów oraz powiązanych z nimi wizyt. W raporcie możesz również sprawdzić stan przedpłaty, metodę płatności oraz datę utworzenia.


Aby wygenerować raport przedpłat:

  1. Zaloguj się jako administrator
  2. Przejdź do działu statystyki
  3. W menu po lewej stronie kliknij zakładkę Przedpłaty
  4. Wyświetlony zostanie raport za dzień bieżący. Aby zmienić okres za jaki ma być sporządzony raport, kliknij pole kalendarza u góry strony i wybierz jeden z dostępnych zakresów lub ustaw własny, wybierając daty od/do:
  5. Jeśli chcesz zapisać raport w pliku excel, kliknij pobierz raport excel w prawym górnym rogu.