W przypadku odwołania wizyty z opłaconą przedpłatą, kwota przedpłaty zasila saldo klienta i można dokonać jej zwrotu.


Aby dokonać zwrotu przedpłaty: 

  1. Przejdź do działu klienci
  2. Kliknij imię i nazwisko klienta, któremu chcesz zwrócić przedpłatę
  3. Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę przedpłaty:
  4. Z listy przedpłat w zakładce Szczegóły przedpłat wybierz przedpłatę, którą chcesz zwrócić
  5. Kliknij Zwrot przedpłaty:
  6. W polu Metoda zwrotu wybierz czy kwota będzie zwrócona gotówką czy kartą
  7. W polu Uwagi możesz wpisać dodatkowe informacje, na przykład powód zwrotu
  8. Kliknij przycisk Zwróć przedpłatę - zwrot zostanie zarejestrowany, możesz wypłacić kwotę klientowi.