W przypadku odwołania wizyty z opłaconą przedpłatą, kwota przedpłaty zasila saldo klienta i można dokonać jej zwrotu, jeśli na przykład wizyta została odwołana z odpowiednim wyprzedzeniem lub z przyczyn niezależnych od klienta. 

Zwrotu można dokonać na dwa sposoby - w kalendarzu lub z poziomu karty klienta.


Ważne: Nie ma możliwości zwrotu przedpłaty wpłaconej gotówką lub kartą za pomocą jednej z metod płatności dostępnych po aktywacji Moment Pay.


Aby dokonać zwrotu przedpłaty w kalendarzu:

 1. W kalendarzu wybierz wizytę, za którą wpłacono przedpłatę
 2. Kliknij edytuj
 3. W polu Przedpłata kliknij zwróć:
 4. Wyświetli się okno z formularzem zwrotu. W polu Zwrot przedpłaty kliknij rozwijalne menu i wybierz metodę zwrotu:
 5. Kliknij przycisk Zapisz zmiany.


Aby dokonać zwrotu przedpłaty z poziomu karty klienta: 

 1. Przejdź do działu klienci
 2. Kliknij imię i nazwisko klienta, któremu chcesz zwrócić przedpłatę
 3. Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę płatności:
 4. Z listy przedpłat w zakładce Przedpłaty wybierz przedpłatę, którą chcesz zwrócić
 5. Kliknij Zwróć przedpłatę:
 6. Wyświetli się okno z formularzem zwrotu. W polu Zwrot przedpłaty kliknij rozwijalne menu i wybierz metodę zwrotu:

 7. Kliknij przycisk Zapisz zmiany.