Dodatek Elektroniczna Dokumentacja Medyczna zapewnia Ci stały dostęp do historii badań pacjenta.  Dzięki temu możesz w dowolnym momencie kontynuować rozpoczęte badanie, a także wyświetlić oraz wydrukować dowolną kartę badania. 


Aby sprawdzić historię badań pacjenta:

  1. Zaloguj się jako pracownik z uprawnieniami lekarza 
  2. Przejdź do działu klienci
  3. Kliknij imię i nazwisko pacjenta, którego historię badań chcesz sprawdzić
  4. Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę elektroniczna dokumentacja medyczna:
  5. Wyświetlona zostanie lista badań podzielona na Badania w trakcie oraz Badania ukończone, z możliwością kontynuacji lub podglądu i wydruku karty badania.