Dodatek Elektroniczna Dokumentacja Medyczna pozwala w łatwy sposób wprowadzić dane na temat stanu zdrowia pacjenta zebrane podczas wizyty. Dzięki temu cała dokumentacja medyczna znajdzie się w jednym miejscu.


Jak przeprowadzić badanie medyczne:

 1. Zaloguj się jako pracownik z uprawnieniami lekarza
 2. Przejdź do kalendarza
 3. Kliknij wizytę z usługą medyczną, która chcesz rozpocząć
 4. Kliknij przycisk rozpocznij badanie:
 5. Przejdź do zakładki Badanie i wprowadź dane ewidencyjne pacjenta (PESEL oraz datę urodzenia) oraz informacje dotyczące przeprowadzanego badania: uzupełnij pole wywiad lekarski, wprowadź zalecenia oraz skierowania. Jeśli chcesz dodać zalecane badania, leki lub badanie fizykalne, kliknij odpowiednie przyciski, aby dodać pola formularza:
  Następnie wybierz rozpoznania z bazy ICD-10 oraz procedury z bazy ICD-9. Możesz również skorzystać z bazy ICF. Masz także możliwość dodania załączników, klikając przycisk dodaj pliki, oraz dodatkowych notatek dotyczących badania.

  Wskazówka: Jeśli jest to pierwsza wizyta danego pacjenta, w pierwszej kolejności wyświetlona zostanie zakładka Dane medyczne, w której należy wprowadzić informacje na temat przebytych chorób, zabiegów, hospitalizacji, przyjmowanych leków oraz czynników ryzyka. W tej sekcji można również dodać pliki dokumentacji medycznej oraz skierowania. Dane medyczne można także dodać z poziomu karty klienta > Więcej na ten temat
   
 6. Po zakończonej wizycie kliknij zapisz, a następnie zakończ badanie w prawym górnym rogu:
  Uwaga: Jeśli opuścisz kartę badania przed zakończeniem badania, możesz do niej wrócić klikając przycisk kontynuuj badanie na karcie wizyty w kalendarzu.