Z dodatkiem Elektroniczna Dokumentacja Medyczna masz możliwość stworzenie listy osób upoważnionych przez pacjenta do otrzymywania informacji o stanie zdrowia oraz dokumentacji medycznej. Upoważnienie możesz następnie wydrukować, aby udostępnić je do podpisu pacjentowi.


Aby dodać upoważnienie:

  1. Zaloguj się jako pracownik z uprawnieniami lekarza
  2. Przejdź do działu klienci
  3. Kliknij imię i nazwisko klienta, który udziela upoważnienia
  4. Z menu po lewej stronie wybierz Elektroniczna Dokumentacja Medyczna:
  5. Przejdź do zakładki Upoważnienia:
  6. Kliknij przycisk dodaj upoważnienie w prawym górnym rogu
  7. Wpisz dane osoby upoważnionej - imię i nazwisko, PESEL, adres oraz numer telefonu 
  8. W punkcie 6. Upoważnienia zaznacz odpowiednie pola wyboru w zależności od tego, do czego pacjent upoważnia daną osobę
  9. Kliknij zapisz.


Możesz wydrukować uzupełnione upoważnienie, aby udostępnić je do podpisu pacjentowi. Aby to zrobić, kliknij drukuj wypełnione obok danego upoważnienia na liście:

Możesz również wydrukować szablon upoważnienia, na którym uzupełnione jest tylko imię i nazwisko pacjenta, a pozostałe pola można uzupełnić ręcznie. W tym celu kliknij przycisk drukuj upoważnienie znajdujący się w prawym górnym rogu.