Aby móc wypłacać środki z salda Moment Pay musisz dodać w systemie dane konta bankowego, na które środki mają być przelewane. Możesz to zrobić przy konfiguracji Moment Pay. > Dowiedz się jak skonfigurować Moment Pay


Po dodaniu danych konta środki są wypłacane automatycznie raz w tygodniu. Możesz również wypłacić je dodatkowo w dowolnym momencie za opłatą. > Dowiedz się jak wypłacić środki z salda


Możesz w każdej chwili zmienić konto do wypłat środków z salda. W momencie autoryzacji nowego konta nie ma już możliwości wypłaty środków na wcześniej zautoryzowane rachunki bankowe. 


Aby dodać konto bankowe do wypłat:

 1. Zaloguj się jako administrator
 2. Przejdź do działu ustawienia
 3. Kliknij płatności
 4. Z menu po lewej stronie wybierz Płatności online
 5. Przejdź do zakładki Konto do wypłat:
 6. Kliknij przycisk dodaj nowe konto:
 7. Wprowadź wszystkie dane, a następnie kliknij Zapisz zmiany
  Ważne: Pamiętaj, że dodawany przez Ciebie rachunek powinien być rachunkiem firmowym Twojego salonu, a dane właściciela powinny być zgodne z danymi firmy. W kolejnym kroku wymagane będzie wykonanie przelewu autoryzacyjnego w wysokości 1 zł, aby potwierdzić zgodność danych - upewnij się, że masz możliwość wykonania przelewu z konta, które dodajesz. Aby poprawnie zautoryzować konto należy wykonać przelew tradycyjny (ELIXIR). Nie ma możliwości autoryzacji za pomocą przelewu ekspresowego.
 8. Otrzymasz wiadomość e-mail z informacją o dodaniu nowego konta oraz dalszymi instrukcjami jak wykonać autoryzację  
 9. Postępuj według wskazówek z maila. Po zakończeniu procesu autoryzacyjnego otrzymasz maila z potwierdzeniem, a status konta zmieni się na Zatwierdzony: