Przy konfiguracji funkcji przedpłat możesz zdecydować czy chcesz, aby wizyty, dla których przedpłata nie została wpłacona na czas były automatycznie odwoływane. Możesz również wybrać, czy wizyta ma zostać odwołana po 24, 48 czy 72 godzinach po wysłaniu prośby o płatność, w przypadku braku płatności. 


Aby to zrobić:

  1. Zaloguj się jako administrator
  2. Przejdź do działu ustawienia
  3. Kliknij płatności:
  4. Z menu po lewej stronie wybierz Przedpłaty:
  5. Kliknij edytuj w prawym górnym rogu
  6. Zaznacz lub odznacz pole wyboru w punkcie 5. Automatyczne odwoływanie nieopłaconych wizyt, w zależności od tego czy chcesz aby opcja była aktywna czy nie, a następnie wybierz jeden z dostępnych terminów odwołania: 24h, 48h lub 72h po wysłaniu prośby o płatność:
  7. Kliknij zapisz zmiany.