Dzięki funkcji płatności online masz możliwość pobierania od klientów przedpłat oraz płatności za sfinalizowane wizyty i zakupione produkty za pomocą BLIKA na miejscu w salonie.

Wskazówka: Możesz również wysłać do klienta link do płatności BLIKIEM lub szybkim przelewem, aby umożliwić mu odroczoną płatność online. > Dowiedz się jak wysłać do klienta link do płatności online


Aby pobrać płatność BLIKIEM za przedpłatę:

 1. Dodaj do kalendarza wizytę zgodnie z instrukcją dodawania wizyty
 2. Gdy wybierzesz usługę, w polu Przedpłata wyświetli się kwota przedpłaty, która została dla niej ustawiona. W razie potrzeby możesz ją edytować
 3. Z rozwijalnego menu z metodami płatności w polu Przedpłata, wybierz Moment Pay - BLIK:
 4. Kliknij dodaj wizytę
 5. Wpisz wygenerowany przez klienta kod BLIK, który następnie musi zostać przez niego potwierdzony w aplikacji mobilnej
 6. Kliknij Zapłać przez BLIK.


Aby pobrać płatność BLIKIEM za sfinalizowaną wizytę:

 1. Przejdź do działu kalendarz
 2. Kliknij wizytę, którą chcesz sfinalizować
 3. Kliknij przycisk finalizuj wizytę
 4. W polu Zapłacono wybierz formę płatności Moment Pay - BLIK:
 5. Kliknij przycisk finalizuj wizytę
 6. Wpisz wygenerowany przez klienta kod BLIK, który następnie musi zostać potwierdzony przez klienta w jego telefonie
 7. Kliknij Zapłać przez BLIK.


Aby pobrać płatność BLIKIEM za sprzedaż produktu z magazynu:

 1. Przejdź do działu magazyn
 2. Wybierz produkt, który chcesz sprzedać
 3. Kliknij sprzedaj w prawym górnym rogu
 4. Wprowadź sprzedaż zgodnie z instrukcją wprowadzania sprzedaży z magazynu
 5. W punkcie 5. zapłacono wybierz metodę płatności Moment Pay - BLIK:
 6. Wpisz wygenerowany przez klienta kod BLIK, który następnie musi zostać potwierdzony przez klienta w jego telefonie
 7. Kliknij Zapłać przez BLIK.