Funkcja płatności online umożliwia wysłanie do klienta linka, przez który może dokonać płatności za pomocą BLIKA lub szybkiego przelewu. W przypadku wizyty z usługą wymagającą przedpłaty link zostanie wysłany przy dodawaniu wizyty do kalendarza. Jest również możliwe wysłanie linka do płatności online z prośbą o płatność w momencie finalizacji wizyty lub sprzedaży produktu. 


Aby wysłać do klienta link z prośbą o przedpłatę online:

 1. Dodaj do kalendarza wizytę zgodnie z instrukcją dodawania wizyty
 2. Gdy wybierzesz usługę, w polu Przedpłata wyświetli się kwota przedpłaty, która została dla niej ustawiona. W razie potrzeby możesz ją edytować 
 3. Z rozwijalnego menu z metodami płatności w polu Przedpłata, wybierz Moment Pay - płatność online:
 4. Kliknij dodaj wizytę
 5. W formularzu z danymi klienta sprawdź poprawność danych klienta oraz adres email, na który ma zostać wysłana prośba o płatność. Opcjonalnie możesz również wysłać link do płatności w wiadomości SMS. Aby to zrobić, zaznacz pole wyboru Wyślij link do płatności również w wiadomości SMS, a następnie sprawdź poprawność numeru telefonu lub wprowadź nowy numer
  Uwaga: Wprowadzone dane pojawią się w mailu wysłanym do klienta, więc upewnij się, że są poprawne.
 6. Kliknij Wyślij link do płatności


Aby wysłać do klienta link z prośbą o płatność online za wizytę:

 1. Przejdź do działu kalendarz
 2. Kliknij wizytę, którą chcesz sfinalizować
 3. Kliknij przycisk finalizuj wizytę
 4. W polu Zapłacono wybierz formę płatności Moment Pay - płatność online:
 5. W formularzu z danymi klienta sprawdź poprawność danych klienta oraz adres email, na który ma zostać wysłana prośba o płatność. Opcjonalnie możesz również wysłać link do płatności w wiadomości SMS. Aby to zrobić, zaznacz pole wyboru Wyślij link do płatności również w wiadomości SMS, a następnie sprawdź poprawność numeru telefonu lub wprowadź nowy numer
  Uwaga: Wprowadzone dane pojawią się w mailu wysłanym do klienta, więc upewnij się, że są poprawne.
 6. Kliknij Wyślij link do płatności.


Aby wysłać do klienta link z prośbą o płatność online za produkt:

 1. Przejdź do działu magazyn
 2. Wybierz produkt, który chcesz sprzedać
 3. Kliknij sprzedaj w prawym górnym rogu
 4. Wprowadź sprzedaż zgodnie z instrukcją wprowadzania sprzedaży z magazynu
 5. W punkcie 5. zapłacono wybierz metodę płatności Moment Pay - płatność online:
 6. W formularzu z danymi klienta sprawdź poprawność danych klienta oraz adres email, na który ma zostać wysłana prośba o płatność. Opcjonalnie możesz również wysłać link do płatności w wiadomości SMS. Aby to zrobić, zaznacz pole wyboru Wyślij link do płatności również w wiadomości SMS, a następnie sprawdź poprawność numeru telefonu lub wprowadź nowy numer
  Uwaga: Wprowadzone dane pojawią się w mailu wysłanym do klienta, więc upewnij się, że są poprawne.
 7. Kliknij Wyślij link do płatności.