Istnieje możliwość, aby ustawienia przedpłat nie obowiązywały dla wybranych klientów. Dzięki temu możliwe będzie zwolnienie zaufanych klientów z konieczności opłacenia przedpłaty przy rezerwacji wizyty.


Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się jako administrator
 2. Przejdź do działu klienci
 3. Kliknij imię i nazwisko klienta, od którego nie chcesz wymagać przedpłat
 4. Kliknij edytuj
 5. W punkcie 19. Przedpłata kliknij rozwijalne menu i wybierz opcję Nigdy nie wymagaj:
 6. Kliknij zapisz zmiany.


Aby wyłączyć wymaganie przedpłaty dla kilku klientów jednocześnie:

 1. Przejdź do działu klienci
 2. Na liście klientów zaznacz tych, dla których chcesz wyłączyć wymaganie przedpłaty
 3. Kliknij przycisk operacje w prawym górnym rogu i wybierz zmień ustawienia przedpłat:
 4. Z rozwijalnego menu wybierz opcję Nigdy nie wymagaj:
 5. Kliknij zapisz zmiany.