Jeśli nie chcesz już korzystać z systemu płatności online Moment Pay, możesz do w dowolnym momencie wyłączyć. Po wyłączeniu wysłane do klientów linki z prośbą o płatność zostaną anulowane, więc klienci nie będą już mogli dokonać płatności online. Nie będzie też możliwości pobierania przedpłat w procesie rezerwacji wizyty przez Moment.pl. Środki z Twojego salda płatności zostaną wypłacone w kolejnym dniu roboczym. 


Ważne: Przed wyłączeniem Moment Pay upewnij się, że dodane zostało konto do wypłat, aby środki mogły zostać wypłacone. 


Aby wyłączyć Moment Pay:

  1. Zaloguj się jako administrator
  2. Przejdź do działu ustawienia
  3. Kliknij płatności
  4. W zakładce Moment Pay kliknij przycisk edytuj w prawym górnym rogu:
  5. Kliknij rozwijalne menu w punkcie 1. Status Moment Pay i wybierz opcję nieaktywne:
  6. Kliknij zapisz
  7. Zapoznaj się z informacjami o tym, co się stanie po wyłączeniu Moment Pay, a następnie kliknij wyłącz Moment Pay.


Wskazówka: Możesz ponownie włączyć tę funkcję po zakończeniu procesu wyłączania, czyli po ostatniej wypłacie środków. Do tego momentu nie jest możliwe korzystanie z Moment Pay.