W ustawieniach Moment Premium możesz sprawdzić łączny przychód ze sfinalizowanych wizyt klientów pozyskanych dzięki Moment Premium, a także koszt pozyskania tych klientów, czyli łączną wartość pobranych prowizji.


Aby sprawdzić rozliczenie Moment Premium:

  1. Zaloguj się jako administrator
  2. Przejdź do działu ustawienia
  3. Kliknij Moment Premium:
  4. Z menu po lewej stronie wybierz Rozliczenia:
    Wyświetlona zostanie wartość sfinalizowanych wizyt (dotyczy tylko pierwszej wizyty każdego nowego klienta, czyli tej, za którą pobrana zostanie prowizja) oraz łączny koszt pozyskania tych klientów (naliczona prowizja). Dostępna jest również lista wizyt klientów wraz ze szczegółami.