Możesz w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Moment Premium i wyłączyć usługę. Od momentu wyłączenia nie zostaną naliczone żadne nowe prowizje od wizyt klientów pozyskanych po wyłączeniu Moment Premium. Pamiętaj jednak, że mimo dezaktywacji usługi, zostaną naliczone prowizje od pierwszej wizyty klientów pozyskanych w czasie gdy była aktywna.


Aby wyłączyć Moment Premium:

  1. Zaloguj się jako administrator
  2. Przejdź do sekcji ustawienia
  3. Kliknij Moment Premium
  4. Kliknij przycisk więcej, a następnie wybierz opcję Wyłącz Moment Premium:
  5. Potwierdź, że chcesz wyłączyć usługę, klikając potwierdzam: