Najnowsza wersja programu Versum Fiskalizacja umożliwia drukowanie paragonów nawet w przypadku, gdy połączenie z internetem zostanie przerwane, a więc nawet jeśli nie masz dostępu do systemu Versum. 


Uwaga: Paragony drukowane w ten sposób nie będą zsynchronizowane z Versum, dlatego nie będzie do nich dostępu w systemie po ponownym połączeniu z internetem. Z tego względu zalecamy korzystanie z tej funkcji tylko w sytuacjach awaryjnych.


Aby wydrukować paragon, gdy nie ma połączenia z internetem:

  1. Otwórz okno programu Versum Fiskalizacja
  2. Kliknij Wystaw paragon lub użyj przycisku F2 na klawiaturze:


  3. Wprowadź nazwę usługi, jej cenę oraz pozostałe szczegóły transakcji. Jeśli chcesz dodać więcej pozycji, użyj przycisku Dodaj w oknie programu Versum Fiskalizacja lub przycisku Insert na klawiaturze:


  4. Kliknij Drukuj lub F10.