Aby klienci mogli kupić dany produkt w Twoim sklepie internetowym na Moment.pl, musisz udostępnić go do sprzedaży online. Możesz to zrobić w formularzu produktu w dziale magazyn dodając nowy produkt lub edytując istniejący.


Wskazówka: Do sprzedaży online możesz udostępnić wyłącznie produkty, które są w magazynie oznaczone jako towar (produkt do odsprzedaży).


Aby dodać produkt do oferty na Moment.pl:

  1. Zaloguj się jako administrator
  2. Przejdź od działu magazyn
  3. Jeśli jest to nowy produkt, który nie był do tej pory dodany do magazynu, kliknij przycisk dodaj produkt. Jeśli chcesz udostępnić do sprzedaży online produkt, który jest już w magazynie, odnajdź go na liście produktów i kliknij jego nazwę
  4. W przypadku nowego produktu uzupełnij wszystkie informacje zgodnie z instrukcją dodawania produktu. W przypadku istniejącego produktu, kliknij przycisk więcej w prawym górnym rogu, a następnie wybierz edytuj:
  5. W punkcie Sprzedaż online, kliknij rozwijalne menu i zmień status na dostępna:
  6. Aby produkt atrakcyjnie się prezentował, dodaj krótki opis oraz zdjęcia
  7. Ustal ilość dostępnych produktów. W tym celu wprowadź stan magazynowy w punkcie 9. stan magazynowy
    Wskazówka: zakupiony produkt zostanie odjęty od stanu magazynowego dopiero, gdy klient opłaci zamówienie. 
  8. Kliknij dodaj produkt jeśli dodajesz nowy produkt lub zapisz produkt jeśli edytujesz istniejący.