Jeśli Twój sklep online na portalu Moment.pl już działa, teraz zadbaj o to, aby zaprezentować oferowane produkty w atrakcyjny sposób. W tym celu dodaj ich zdjęcia oraz przygotuj krótkie opisy. Możesz to zrobić w systemie w karcie danego produktu dostępnego do sprzedaży online. Przejdź do działu magazyn, kliknij nazwę danego produktu, a następnie kliknij więcej > edytuj w prawym górnym rogu. Zdjęcie i opis możesz dodać w sekcji Sprzedaż online. > Więcej na ten temat


Zdjęcie produktu


Zdjęcie nie powinno być za dużych rozmiarów, aby nie ładowało się zbyt długo. Zalecamy szerokość 2048 pikseli, najlepiej w proporcjach 1:1 - tak, aby miało kształt kwadratu. Obsługiwane formaty zdjęć to JPG, PNG oraz GIF.


Jeśli chcesz użyć zdjęć producenta, pamiętaj, aby najpierw uzyskać jego zgodę. Zdjęcia dostępne na jego stronie podlegają prawom autorskim, więc jeśli nie masz zgody, lepiej będzie przygotować je samodzielnie. Zadbaj o to, aby produkt prezentował się dobrze, najlepiej fotografując go na jednolitym, jasnym tle. 


Nazwa i opis produktu


Nazwa powinna jednoznacznie identyfikować produkt, ponieważ to ona pojawi się na liście produktów w sklepie. Przydatne może być także podanie objętości opakowania lub ilości sztuk produktu w paczce.


Opis produktów również najlepiej przygotować samodzielnie - dzięki temu będzie bardziej spersonalizowany i zachęci klientów do zakupu. Nie ma ograniczenia w ilości znaków, jednak warto zadbać o to, aby opis nie był za długi, a jednocześnie zawierał wszystkie niezbędne informacje, które zachęcą klientów do zakupu.