System Versum posiada integrację z platformą P1, dzięki czemu masz możliwość wystawiania e-recept bezpośrednio w Versum podczas przeprowadzania badania. Funkcja jest dostępna po włączeniu dodatku Elektroniczna Dokumentacja Medyczna.


Wskazówka: Jeśli dodatek nie jest dostępny na Twoim koncie Versum w dziale dodatki, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta Versum pod numerem 33 482 49 49 lub na adres mailowy biuro@versum.pl.


Aby możliwe było wystawianie e-recept, musisz najpierw odpowiednio skonfigurować integrację z platformą P1 w Versum.


Krok 1. Dodaj jednostkę organizacyjną

 1. Zaloguj się jako administrator
 2. Przejdź do działu ustawienia
 3. Naciśnij Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
 4. Z menu po lewej stronie wybierz Organy organizacyjne
 5. Kliknij przycisk dodaj organ organizacyjny:
 6. Uzupełnij dane podstawowe organu, takie jak nazwa, adres i dane kontaktowe
 7. Skonfiguruj dostęp do platformy P1. W tym celu wpisz identyfikator nadany przez P1 i wgraj certyfikaty TLS oraz WSS. Te dane możesz wygenerować na platformie P1
 8. W sekcji Szczegóły określ czy organ jest indywidualną praktyką lekarską, czy jednostką organizacyjną podmiotu leczniczego i w zależności od wybranej opcji wpisz niezbędne dane:
 9. Kliknij zapisz.


Krok 2. Wgraj certyfikat upoważniający lekarza do wystawiania e-recept

 1. Przejdź do działu ustawienia
 2. Kliknij pracownicy
 3. Wybierz pracownika z listy (lub dodaj nowego)
 4. Kliknij edytuj
 5. W sekcji Dane medyczne w polu Certyfikat P1 kliknij dodaj certyfikat:
 6. Wybierz odpowiedni plik i wpisz hasło do certyfikatu
 7. Kliknij zapisz zmiany.


Krok 3. Wystaw receptę

 1. W kalendarzu kliknij wizytę, do której chcesz wystawić receptę
 2. Kliknij rozpocznij badanie lub kontynuuj badanie
 3. W zakładce badanie w polu Recepta kliknij Recepta Rp lub Recepta Rp na lek recepturowy, w zależności od tego, jaką receptę chcesz wystawić:
 4. Uzupełnij dane recepty i kliknij Wystaw e-receptę


Wskazówka: Listę wystawionych recept możesz znaleźć w dziale ustawienia > Elektroniczna Dokumentacja Medyczna > Recepty. Możesz tam również wydrukować wystawioną receptę.