W związku z połączeniem Versum z Booksy, po włączeniu rezerwacji online salony korzystające z systemu Versum są dostępne na portalu Booksy. Aby włączyć rezerwację online, należy najpierw uzupełnić kilka podstawowych informacji.


Uzupełnij dane kontaktowe

Aby uzupełnić dane kontaktowe:

 1. Zaloguj się jako administrator
 2. Przejdź do działu ustawienia
 3. Kliknij Dane salonu
 4. Upewnij się, że pola Email oraz Numer telefonu są uzupełnione. W przeciwnym wypadku dodaj informacje kontaktowe:
 5. Kliknij zapisz zmiany.


Dodaj adres

Aby dodać adres:

 1. Zaloguj się jako administrator
 2. Przejdź do działu ustawienia
 3. Kliknij Dane salonu
 4. Przejdź do zakładki Adres i język:
 5. Uzupełnij dane adresowe
 6. Kliknij zapisz zmiany.


Wybierz kategorię biznesu

Aby wybrać kategorię biznesu:

 1. Zaloguj się jako administrator
 2. Przejdź do działu ustawienia
 3. Kliknij rezerwacja online
 4. Przejdź do zakładki Kategoria biznesu:
 5. Kliknij Wybierz kategorię biznesową
 6. Z rozwijanego menu Kategoria główna wybierz główną kategorię swojej działalności:
 7. Opcjonalnie, z listy poniżej wybierz dodatkowe kategorie, w których świadczysz usługi
 8. Na podstawie wybranych kategorii stworzona zostanie proponowana lista usług, które możesz dodać do swojej oferty. Zaznacz usługi, które chcesz dodać i kliknij dodaj usługi. W przeciwnym razie kliknij anuluj.


Uzupełnij dane w zakładce "O salonie" (opcjonalnie)

> Dowiedz się, jak uzupełnić dane "O salonie"


Włącz rezerwację online

Aby włączyć rezerwację online:

 1. Zaloguj się jako administrator
 2. Przejdź do działu ustawienia
 3. Kliknij rezerwacja online
 4. Kliknij edytuj ustawienia
 5. Włącz opcję Możliwość rezerwacji na portalu Booksy:
 6. Kliknij zapisz.