Po uruchomieniu wizytówki w portalu Booksy, generowany jest losowo adres subdomeny w domenie booksy.com. Wygenerowana losowo subdomena, wraz z domeną booksy.com, tworzą adres wizytówki internetowej salonu. Jeśli aktywna jest funkcja rezerwacji online, adres ten jest również adresem panelu rezerwacji online. Przykładowy adres może wyglądać tak: https://036b4615.booksy.com, gdzie 036b4615 jest wygenerowaną losowo subdomeną. Można zmienić losową subdomenę na własną, aby adres był bardziej przyjazny dla klientów. Po zmianie subdomeny, jeśli klient odwiedzi stary adres subdomeny, zostanie automatycznie przekierowany na nowy adres.


Jako subdomenę najlepiej wykorzystać nazwę salonu. Przykładowy adres wyglądał będzie następująco: nazwafirmy.booksy.com


Pozostałe znaki nie są dopuszczalne. Szczególnie kropka nie może zostać użyta do oddzielenia adresu.


Aby zmienić nazwę subdomeny:

  1. Zaloguj się jako administrator
  2. Przejdź do działu ustawienia
  3. Kliknij rezerwacja online:
  4. Kliknij przycisk edytuj ustawienia, w prawym górnym rogu
  5. W polu Adres internetowy wizytówki online, wpisz swoją subdomenę:

  6. Kliknij przycisk zapisz zmiany.