Do systemu Versum można zalogować się przy pomocy adresu email, który wpisany jest na karcie danego pracownika, oraz hasła.


Czasem jednak adres email może być długi, a wpisywanie go za każdym razem żmudne. Aby rozwiązać ten problem, możesz danemu pracownikowi przypisać nazwę użytkownika (login), przy pomocy której będzie mógł zalogować się do systemu.


Jak utworzyć pracownikowi nazwę użytkownika (login):

  1. Kliknij przycisk ustawienia w menu po lewej stronie

  2. Kliknij ikonkę pracownicy
  3. Kliknij nazwisko pracownika, dla którego chcesz utworzyć nazwę użytkownika
  4. Upewnij się, że w punkcie 4. Dostęp do Versum wybrana została opcja Pracownik może logować się do Versum (własne konto)
  5. W punkcie a. Email kliknij opcję login   6. W polu b. Login użytkownika wpisz nazwę użytkownika, przy pomocy której pracownik zaloguje się do systemu
  7. Kliknij przycisk zapisz zmiany, znajdujący się u dołu strony: