Nie zawsze dostęp do konta w Versum jest potrzebny każdemu pracownikowi. Może również zdarzyć się sytuacja, w której zaistnieje potrzeba odebrania pracownikowi wcześniej przyznanego dostępu. 


Zablokowanie pracownikowi dostępu do systemu sprawi, że będziemy mieli pewność, że pracownik nie zaloguje się na swoje konto w Versum. 


Aby zablokować pracownikowi dostęp do konta Versum:

  1. Kliknij przycisk ustawienia w menu po lewej stronie
  2. Kliknij przycisk pracownicy:


  3. Kliknij w nazwisko pracownika, któremu chcesz zablokować dostęp:  4. Kliknij przycisk edytuj:


  1. W punkcie 4. Dostęp do Versum wybierz opcję Logowanie do Versum wyłączone:  2. Kliknij przycisk zapisz zmiany, znajdujący się u dołu strony.