Rejestr aktywności pracowników pozwala szybko sprawdzić jakie istotne zmiany zostały wprowadzone na koncie Versum.

   

Dotyczy to zarówno zmiany ustawień (np. zmiana danych kontaktowych salonu, zmiana ustawień rezerwacji online) jak i najważniejszych czynności przeprowadzonych na koncie, takich jak otwarcie lub zamknięcie kasy, edycja bądź usunięcie pracownika, usunięcie sprzedaży, itp.


Listę najnowszych zarejestrowanych zdarzeń możesz podejrzeć na pulpicie Versum.


Aby to zrobić kliknij przycisk Versum znajdujący się u góry strony:
Lista najnowszej aktywności pracowników znajduje się w sekcji powiadomienia.


Aby uzyskać dostęp do pełnej listy aktywności:

 1. Kliknij przycisk ustawienia w menu po lewej stronie
 2. Kliknij przycisk pracownicy
 3. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Rejestr aktywności:


Wyświetlanie określonego rodzaju aktywności

Dodatkowo możesz filtrować rejestr wybierając konkretny rodzaj aktywności, pracownika lub datę.

W tym celu kliknij przycisk filtruj i wybierz dany rodzaj informacji:


Rejestr obejmuje następujące rodzaje aktywności:


 • Kalendarz:
  • Usunięcie wizyty

  • Zmiana terminu wizyty 

  • Aktualizacja sposobu płatności 

 • Klienci:
  • Dodanie grupy klientów
  • Edycja grupy klientów

  • Usunięcie grupy klientów 
  • Usunięcie klienta
  • Scalenie klientów
 • Magazyn:
  • Ręczne usunięcie dostawy 
  • Usunięcie produktu 
  • Dodanie kategorii produktów

  • Edycja kategorii produktów

  • Usunięcie kategorii produktów 

  • Usunięcie sprzedaży

  • Ręczne usunięcie zużycia 

 • Pracownicy:
  • Dodanie pracownika 
  • Edycja pracownika 
  • Usunięcie pracownika

  • Zmiana grafiku pracownika

  • Potwierdzenie adresu email pracownika

 • Usługi:
  • Usunięcie usługi 
  • Dodanie kategorii usług 
  • Edycja kategorii usług

  • Usunięcie kategorii usług 

 • Stan kasy:
  • Wpłata gotówki do kasy

  • Wypłata gotówki z kasy 

  • Otwarcie kasy 
  • Zamknięcie kasy
 • Przypomnienia:
  • Dodanie szablonu przypomnień

  • Edycja szablonu przypomnień 

  • Usunięcie szablonu przypomnień 

  • Zmiana ustawień przypomnień 

 • Rezerwacja online:
  • Zmiana ustawień rezerwacji online 
 • Salon:
  • Zmiana godzin otwarcia salonu 
  • Zmiana danych kontaktowych salonu 
 • Versum:
  • Rejestracja i zalogowanie 
  • Zalogowanie do Versum 
  • Wylogowanie z Versum
  • Zmiana ustawień trybu ochrony danych
  • Trzykrotne nieudane logowanie
  • Zmiana danych do faktury
  • Zmiana ustawień wysyłki wiadomości.